РЕЗУЛТАТИ

R1 – DigiFinEdu: Методологически материал

R1 ще направи представяне на контекста на финансовата грамотност на национално и транснационално ниво посредством проучване на подходите и практиките за преподаване на финансова грамотност в страните партньори и отчитане на знанията и възприятията на учители и родители по отношение на същата, събрани чрез анкета в страните партньори и асоциираните училища.

След завършването на проучването и анкетата, партньорите ще работят по създаване на методологическия материал, който ще ги води в разработването на последващите резултати.

Продукти:

1. Национални доклади относно възприятията на учителите и родителите спрямо финансовата грамотност

2. Доклади от национални и транснационален анализ

3. Методологически материал (е-книга)

Button

R2 – DigiFinEdu: Дидактически материал за учители и родители

Дидактическият материал по DigiFinEdu ще се състои от поне 10 модула с урочни планове, включващи инструкции за учителите, различни материали за учениците (шаблони, графики, упражнения и прочие) и също така дейности, ориентирани към преподаване на финансова грамотност у дома, за ползване от деца и родители.

Дидактическият материал ще бъде тестван, както в училища, така и в домове. За извършване на тестването, родителите ще обучат учители как да внедрят методологията и материалите по DigiFinEdu в училище. След приключване на обученията, материалите ще бъдат тествани в партньорски и асоциирани училища. Партньорите ще оценят теста чрез администриране на въпросници към учители и ученици.

Продукти:

1. Дидактически материал и учебни планове

Button

2. Инструкции за учители и родители

3. Доклади от оценка на тестовете

R3 – DigiFinEdu: Визуален роман

В тази игра учениците ще бъдат ангажирани посредством завладяваща история с измислени (но реалистични) ситуации, изискващи финансови решения. Играта ще бъде разделена на 10 епизода, според броя модули, създадени в R2.

Играта ще бъде тествана вътрешнопартньорски и външно – от асоциираните училища – с цел оценка на нейната ефективност. Тя ще бъде използвана в „смесен формат“, в комбинация със създадения дидактически материал.

Продукти:

1. DigiFinEdu визуален роман

2. Доклади от вътрешнопартньорската и външната оценки

Skip to content