РЕЗУЛТАТИ

R1 – DigiFinEdu: Методологически материал

R1 ще направи представяне на контекста на финансовата грамотност на национално и транснационално ниво посредством проучване на подходите и практиките за преподаване на финансова грамотност в страните партньори и отчитане на знанията и възприятията на учители и родители по отношение на същата, събрани чрез анкета в страните партньори и асоциираните училища.

След завършването на проучването и анкетата, партньорите ще работят по създаване на методологическия материал, който ще ги води в разработването на последващите резултати.

Продукти:

1. Национални доклади относно възприятията на учителите и родителите спрямо финансовата грамотност

2. Доклади от национални и транснационален анализ

3. Методологически материал (е-книга)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

R2 – DigiFinEdu: Дидактически материал за учители и родители

Дидактическият материал по DigiFinEdu ще се състои от поне 10 модула с урочни планове, включващи инструкции за учителите, различни материали за учениците (шаблони, графики, упражнения и прочие) и също така дейности, ориентирани към преподаване на финансова грамотност у дома, за ползване от деца и родители.

Дидактическият материал ще бъде тестван, както в училища, така и в домове. За извършване на тестването, родителите ще обучат учители как да внедрят методологията и материалите по DigiFinEdu в училище. След приключване на обученията, материалите ще бъдат тествани в партньорски и асоциирани училища. Партньорите ще оценят теста чрез администриране на въпросници към учители и ученици.

Продукти:

1. Дидактически материал и учебни планове

Button

2. Инструкции за учители и родители

3. Доклади от оценка на тестовете

R3 – DigiFinEdu: Визуален роман

В играта учениците са ангажирани чрез завладяваща история с измислени (но реалистични) ситуации, включващи финансови решения. Играта е разделена на 12 епизода, според броя на модулите, създадени в R2 – Дидактически материали.
Играта беше тествана вътрешно от партньорите и външно сред асоциирани партньорски училища, за да се оцени нейната ефективност. Тя беше използвана в комбинация с другите резултати създадени по проекта. По-конкретно, партньорите разглеждат една тема на история, както следва:

Истории за начинаещи (общо 4)

„Искам сам да си купя колело“, която предоставя на учащите информация за това какво представляват ипотеките и как работят;

„Как да останете в безопасност онлайн и да избегнете проблеми“, която предоставя съдържание, свързано с киберсигурността;

„Дилема на парите“, свързана с връзката между финанси и етика.

„Тест за търпение“, свързан с лихвите.

Истории за средно ниво (общо 5)

„Проблем с инфлацията“, която засяга темата за инфлацията;

„Пътешествие през царството на финансите“, която обяснява какво са парите и каква е тяхната стойност.

„Достигнете мечтата си“, която предоставя примери и практики за навици за интелигентно харчене.

„Данъчна декларация от всички“, която е свързана с това какво представляват данъкът върху доходите на физическите лица, данъкът върху печалбата и данъкът върху добавената стойност.

„Искам да бъда режисьор“, свързана с маркетинга.

Експертни истории (общо 3)

„Моят кооператив“, която се занимава с множество теми като предприемачество за набиране на средства и съотношение разходи-ползи.

„Млад предприемач“, която предоставя на учащите основите на предприемачеството.

„Искам да уча в друг град“, която е свързана с наемите.

Skip to content