R1 – DigiFinEdu: Методологически материал

R1 ще направи представяне на контекста на финансовата грамотност на национално и транснационално ниво посредством проучване на подходите и практиките за преподаване на финансова грамотност в страните партньори и отчитане на знанията и възприятията на учители и родители по отношение на същата, събрани чрез анкета в страните партньори и асоциираните училища.

След завършването на проучването и анкетата, партньорите ще работят по създаване на методологическия материал, който ще ги води в разработването на последващите резултати.

Продукти:

1. Национални доклади относно възприятията на учителите и родителите спрямо финансовата грамотност

2. Доклади от национални и транснационален анализ

3. Методологически материал (е-книга)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Skip to content