Насърчаване на финансовата грамотност на етап основно образование чрез геймификация и дигитално разказване на истории

DigiFinEdu е Еразъм+ проект, който цели да подобри финансовата грамотност на ученици в начален образователен етап, за да им помогне да израснат като финансово гъвкави възрастни.

DigiFinEdu предвижда реализирането на три основни резултата:

Skip to content