R2 – DigiFinEdu: Дидактически материал за учители и родители

Дидактическият материал по DigiFinEdu ще се състои от поне 10 модула с урочни планове, включващи инструкции за учителите, различни материали за учениците (шаблони, графики, упражнения и прочие) и също така дейности, ориентирани към преподаване на финансова грамотност у дома, за ползване от деца и родители.

Дидактическият материал ще бъде тестван, както в училища, така и в домове. За извършване на тестването, родителите ще обучат учители как да внедрят методологията и материалите по DigiFinEdu в училище. След приключване на обученията, материалите ще бъдат тествани в партньорски и асоциирани училища. Партньорите ще оценят теста чрез администриране на въпросници към учители и ученици.

Продукти:

1. Дидактически материал и учебни планове

Button

2. Инструкции за учители и родители

3. Доклади от оценка на тестовете

Skip to content