Difusió

La difusió és un procés planificat que té com a objectiu proporcionar informació sobre la qualitat, la rellevància i l’eficàcia del projecte DigiFinEDU. Per tant, els socis del projecte desenrotllaran una estratègia de difusió i explotació amb els següents punts clau: campanyes de difusió, difusió a través de les xarxes en què participen els socis, publicacions i presentacions en conferències, etc.

Skip to content