RESULTATS

R1 – DigiFinEdu: Material Metodològic

“R1 proporcionarà una descripció del context actual de FinLit tant a nivel nacional com transnacional mitjançant la realització d’una investigació documental al voltant de l’ensenyament de FinLit als països socis i un informe sobre la percepció i el coneiximent de FinLit per part de professors i pares mitjançant la realització de enquestes als centres escolars socis i asociats.

Una vegada finalitzada la investigació documental i la enquesta, els socis treballaran en la creació de material metodològic, que els guiarà en el desenvolupament dels resultats posteriors.”

Resultats: 

1. Informes nacionals sobre la percepció de FinLit per part de professors y pares.

2. Informes de anàlisis nacionals i transnacionals.

3. Material Metodològic (e-book)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

R2 – DigiFinEdu: Material didàctic per a professors i pares

El material didàctic de *DigiFinEDU constarà d’almenys 10 mòduls amb plans de classe, que inclouran instruccions per als professors, material divers per als alumnes (fullets, taules, exercicis, etc.) i també activitats dedicades a l’ensenyament de *FinLit a casa, amb els pares i els seus fills. El material didàctic es posarà a prova tant a les escoles com en les llars.

Per a dur a terme les proves, els socis formaran als professors sobre com adoptar la metodologia i el material de *DigiFinEDU a l’escola. Una vegada conclosa la formació, el material es posarà a prova a les escoles associades i associades. Els socis avaluaran les proves mitjançant l’administració de qüestionaris a professors i alumnes.

Resultats:

1. Material didàctic i plans de classes.

Button

2. Instruccions per a professors i pares.

3. Informes de evaluació de les proves.

R3 – DigiFinEdu: Novela Visual

El joc va ser testat internament pels socis i externament a de les escoles associades per avaluar-ne l’efectivitat.
Es va fer servir en combinació amb els resultats creats pel projecte. En particular, els socis van abordar un tema per història de la manera següent:

Històries per a principiants ( 4)

“Vull comprar la meva bicicleta”, que proporciona als estudiants informació sobre què són les hipoteques i com funcionen;

“Com mantenir-se segur en línia i evitar problemes”, que ofereixen contingut relacionat amb la ciberseguretat;

“El dilema dels diners”, relacionat amb la relació entre finances i ètica

“Test de paciència”, relacionat amb els tipus d’interès.

Històries de nivell intermedi (5)

“Un problema d’inflació”, que aborda el tema de la inflació;

“Viatge pel regne de les finances”, que explica què són els diners i el seu valor.

“Assoleix el teu somni”, que proporciona exemples i pràctiques d’hàbits de despesa intel·ligents.

“Els impostos tornen a tots”, cosa que té relació amb el que és l’impost a la renda personal, l’impost als guanys i l’impost al valor agregat;

“Vull ser cineasta”, relacionat amb el màrqueting.

Històries d’experts (3)

“La meva cooperativa”, que aborda múltiples temes com l’economia social, l’emprenedoria i la relació cost-benefici.

Jove emprenedor, que proporciona als estudiants els conceptes bàsics de l’esperit emprenedor;

“Vull estudiar a una altra ciutat”, relacionada amb els lloguers.

Skip to content