Дейности за обучение за екипа

1-ва обучителна дейност за екипа 

Място на провеждане: Катароха, Испания
Водеща организация: AKOE EDUCACIÓN COOP.V
Период: 21-25/11/2022
Продължителност: 5 дни

Описание: Това събитие има за цел да сподели опит, знания и умения между партньорите. То ще се проведе след завършването на R1 и първия проект на R2, за да се подготвят партньорите за провеждане на обучението на учители (TOTs) и да започне фазата на тестване на R2. В допълнение, част от събитието ще бъде посветена на обучение на всички партньори относно методологията, която ще бъде възприета за писане на истории за визуални романи.

2-ра обучителна дейност за екипа 

Място на провеждане: Каунас, Литва
Водеща организация: eMundus
Период: 26-30/06/2023
Продължителност: 5 дни

Описание: Целта на това събитие е да продължи да повтаря и разширява споделянето на опит, знания и умения между партньорите. Докато 1-вата обучителна дейност има фокус върху финансовото образование, това събитие ще се съсредоточи върху въвеждането на елементи на игровизация в образованието. eMundus ще представи Visual Novel и участниците ще го изпробват и ще започнат дискусия.

Skip to content