Дейности за обучение за екипа

1-ва обучителна дейност за екипа 

Място на провеждане: Катароха, Испания

Водеща организация: AKOE EDUCACIÓN COOP.V

Период: 21-25/11/2022

Продължителност: 5 дни

Описание: Това събитие има за цел да сподели опит, знания и умения между партньорите. То ще се проведе след завършването на R1 и първия проект на R2, за да се подготвят партньорите за провеждане на обучението на учители (TOTs) и да започне фазата на тестване на R2. В допълнение, част от събитието ще бъде посветена на обучение на всички партньори относно методологията, която ще бъде възприета за писане на истории за визуални романи.

2-ра обучителна дейност за екипа 

Място на провеждане: Каунас, Литва

Водеща организация: eMundus

Период: 06.2023

Продължителност: 5 дни

Описание: Целта на това събитие е да продължи да повтаря и разширява споделянето на опит, знания и умения между партньорите. Докато 1-вата обучителна дейност има фокус върху финансовото образование, това събитие ще се съсредоточи върху въвеждането на елементи на игровизация в образованието. eMundus ще представи Visual Novel и участниците ще го изпробват и ще започнат дискусия.

Skip to content