Разпространение

Разпространението е планиран процес, насочен към предоставяне на информация за качеството, уместността и ефективността на проекта DigiFinEDU. Следователно партньорите по проекта ще разработят стратегия за разпространение и използване със следните ключови точки: кампании за разпространение, разпространение чрез мрежи, в които участват партньорите, публикации и презентации на конференции и др.

Skip to content