Събития за разпространение

Дата: 15 ноември 2023 г.

Организатор: VšĮ “eMundus”, Литва

Програма >>

Дата: 29 януари 2024 г.

Организатор: VšĮ “eMundus”, Литва

Програма >>

Бяха организирани събития за представяне на резултатите от Erasmus+ проект DigiFinEdu в рамките на две конференции за учители. Събитията бяха присъствени и се състояха в BLC Multifunctional Business Center и библиотеката на Технически университет на Каунас.
Събитията събраха учители от начален етап, преподаватели от ПОО сектора, лектори, специалисти в сферата на образованието, служители в училищни администрации и лидери. Те бяха не само от Каунас, но и от по-малки литовски градове като Расейни, Бетигала, Видукле, Слиенава и Немаксчай. И в двете събития се включиха между 40 и 60 участници.
По време на конференциите бяха представени всички проектни резултати: в т.ч. методологически материал и визуални истории.
В конференцията „Дигитална геймификация в уроците. Теория и практика“ участниците имаха възможността да адаптират придобито теоретично знание към практически дейности в образователна работилница, в която научиха как могат да обучават учениците по теми от финансовата грамотност, използвайки методите на геймификацията.
Получената обратна връзка по време на конференциите, показа, че представените теми са много релевантни и че такива събития мотивират учителите, насърчават обмена на опит с колеги от други училища и обсъждането на текущи въпроси.

Дата: 4 декември 2023 г.

Място: Florida Universitaria, Валенсия, Испания

Организатор: Akoe Educació

Програма >>

Събитието за разпространие бе насочено към бъдещи и настоящи учители на деца в начален образователен етап и бе организирано в Университета по педагогика в рамките на един следобед. Florida Universitaria floridauniversitaria.es е кооперативен университет, ситуиран в Катароха с различни степени. Събитието бе насочено към студенти в педагогически факултет и организирано от Florida Universitaria в актовата зала и в класна стая, където студентите се запознаха с резултатите от проекта благодарение на презентациите от лекторите. В края на събитието, обучаващите се бъдещи учители задаваха въпроси и коментираха аспектите, които считат за интересни, а лекторите отговаряха и даваха допълнителни обяснения. Събитието също така бе споделено и с всички студенти във факултета (около 500) и учителите от начални училища в близост до университета.

Дата: 25 ноември 2023 г.

Място: Арбанаси, България

Организатор: CuBuFo, България

Програма >>

CuBuFo представи резултатите по Erasmus+ проект DigiFinEdu. Събитието се състоя в парк хотел Арбанаси в област Велико Търново и включи учители, директори и обучители от 7 различни града в България – Велико Търново, София, Пловдив, Видин, Павликени, Горна Оряховица и Поликраище. Събитието включи представяне на всички проектни резултати, но и упражнения с визуалните истории.
Следвайки концепцията на световното кафене, организирахме работна сесия за участници, които споделиха идеи как могат да интегрират съдържанието на финансовото образование в техните часове и дейности. Включихме и играта „Закотвяне“, която съпроводи презентациите, давайки представа за явлението, на което често се поддаваме, а именно да сме закотвени спрямо определени стойности, оценки, включително и финансови такива, които считаме за „нормални“, дори когато същите се отклоняват сериозно от реалността на момента. Положителна оценка от страна на участниците.

Дата: 14 декември 2023 г.

Място: Quinta do Conde, Португалия

Организатор: CREF – Educational Research and Training Center, Португалия

Програма >>

Дата: 7 декември 2023 г.

Място: Хага, Нидерландия

Организатор: Youth Initiative Center, Нидерландия


Дейността бе организирана от Youth Initiative Center и включи представяне на визуалните истории, методическия материал и дидактическия материал. Участниците се включиха в практически работилници и дискусии, а презентациите имаха за цел да се разбере потенциала на Digifinedu за подбряване на ангажираността и резултатите на учениците. Събитието завърши с кръгла маса и дискусия, по време на която участниците изразиха мнения и своето удовлетворение от ефективността на програмата. Като цяло дейността снабди участниците с ценни инструменти и идеи как да подобрят обучителните си практики.

Дата: 30 януари 2024г.

Място: Хага, Нидерландия

Организатор: Youth Initiative Center, Нидерландия

В края на януари 2024 г., учители и училищен персонал се събраха в Хага, Нидерландия за обучение. Дейността, фасилитирана от Youth Initiative Center, бе специално подготвена за проучване на иновативните визуални истории, заедно с методическите и дидактически материали. Всички те, насочени към подобряване на обучителните методологии.
По време на цялата дейност, участниците активно се потопиха в практически работилници, динамични дискусии и информативни презентации. Основният фокус бе да се дешифрира потенциала на Digifinedu за подбряване на ангажираността и резултатите на учениците. По време на заключителната кръгла маса, участниците споделиха своите гледни точки и изразиха доволство от ефикасността на програмата. В крайна сметка дейността снабди обучителите с ценни инструменти и свежи идеи за подобряване качеството на преподаването в класната стая.

Skip to content