Viešinimo renginiai

Data: 2023 m. lapkričio 15 d.

Organizatorius: VšĮ „eMundus“, Lietuva

Renginio programa >>

Data: 2024 m. sausio 29 d.

Organizatorius: VšĮ „eMundus“, Lietuva

Renginio programa >>

„Erasmus+“ projekto „DigiFinEdu“ rezultatai pristatyti dviejose mokytojams skirtose konferencijose. Renginiai vyko BLC Daugiafunkciniame Verslo Centre ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje Kaune, dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, profesijos mokytojai, vidurinių mokyklų mokytojai, lektoriai, švietimo specialistai, mokyklų administracijos darbuotojai ir vadovai. Jie atvyko ne tik iš Kauno, bet ir iš mažesnių Lietuvos miestelių: Raseinių, Betygalos, Viduklės, Šlienavos, Nemakščių. Abiejuose renginiuose sulaukėme nuo 40 iki 60 dalyvių.
Konferencijų metu buvo pristatyti visi projekto rezultatai: didaktinė ir metodinė medžiaga, taip pat skaitmeninės vaizdinės novelės.

Konferencijoje „SKAITMENINIS ŽAIDYBINIMAS PAMOKOSE. TEORIJA IR PRAKTIKA“ dalyviai turėjo galimybę įgytas teorines žinias pritaikyti praktiškai edukaciniame užsiėmime, kuriame sužinojo, kaip galima mokyti finansinio raštingumo naudojant žaidybinimo metodus.
Iš konferencijų metu gautų atsiliepimų matyti, kad renginių metu pristatomos temos yra itin aktualios ir tokie renginiai motyvuoja mokytojus, skatina patirties mainus su kitų mokyklų mokytojais ir diskusijas apie dabartines problemas.

Data: 2023 m. gruodžio 4 d.

Vieta: Florida Universitaria, Valensija, Ispanija

Organizatorius: Akoe Educació

Renginio programa >>

Rezultatų skleidimo renginys, skirtas dabartiniams ir būsimiems pradinio ugdymo mokytojams mokytojų ruošimo universitete pedagogikos studentams. Florida Universitaria floridauniversitaria.es – tai Katarroje įsikūręs įvairių pakopų kooperatinis universitetas. Mokytojai galėjo klausti ir komentuoti, kokie aspektai, jų manymu, yra įdomūs, o pranešėjai atsakė į jų klausimus.

Data: 2023 m. lapkričio 25 d.

Vieta: Arbanasi, Bulgarija

Organizatorius: CuBuFo, Bulgaria

Renginio programa >>

Renginys vyko Veliko Tarnovo rajone esančiame Arbanasi parko viešbutyje, dalyvavo mokytojai, direktoriai ir pedagogai iš 7 skirtingų Bulgarijos miestų – Veliko Tarnovo, Sofijos, Plovdivo, Vidino, Pavlikenio, Gorna Orjahovicos ir Polikraišto.
Renginio metu buvo ne tik pristatyti visi projekto rezultatai, bet ir kartu praktikuotasi kuriant vizualinę novelę. Vadovaudamiesi „pasaulio kavinės“ metodu, dalyviams surengėme praktinį užsiėmimą, kurio metu jie galėjo siūlyti idėjas, kaip įtraukti finansinio raštingumo turinį į savo pamokas ir veiklas. Pristatymus papildė žaidimas „Inkaravimas“, kurio metu dalyviai sužinojo, kaip tendencijos, įskaitant finansines, gali mus „pririšti“ prie tam tikrų vertybių, vertinimų ar sumų, net jei jos neatitinka esamos realybės.

Data: 2023 m. gruodžio 14 d.

Vieta: Quinta do Conde, Portugalija

Organizatorius: CREF – CREF – Švietimo tyrimų ir mokymo centras, Portugalija

Renginio programa >>

Data: 2023 m. gruodžio 7 d.

Vieta: Haga, Nyderlandai

Organizatoriai: Jaunimo iniciatyvų centras, Nyderlandai


Renginys buvo skirtas vizualinės novelės žaidimui „DigiFinEdu“, metodinei ir didaktinei medžiagai, kuri skirta metodams tobulinti. Dalyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, diskusijose ir pristatymuose, kuriais buvo siekiama suprasti „DigiFinEdu“ potencialą gerinant mokinių įsitraukimą ir mokymosi rezultatus. Renginys baigėsi apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyviai dalijosi įžvalgomis ir išreiškė pasitenkinimą programos efektyvumu. Taigi, mokymo veikla pedagogams suteikė vertingų priemonių ir įžvalgų, padedančių tobulinti mokymo praktiką.

Data: 2024 m. sausio 30 d.

Vieta: Haga, Nyderlandai

Organizatoriai: Jaunimo iniciatyvų centras, Nyderlandai

2024 m. sausio pabaigoje Nyderlanduose, Hagoje, pedagogai ir mokyklų darbuotojai susirinko į mokymus, kuriuos vedė Jaunimo iniciatyvų centras. Šis renginys buvo specialiai pritaikytas naujoviškos vizualinės novelės žaidimui „DigiFinEdu“ nagrinėti, kartu su metodine ir didaktine medžiaga, skirta mokymo metodikoms tobulinti.
Veiklos metu dalyviai aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, dinamiškose diskusijose ir informatyviuose pristatymuose. Daugiausia dėmesio buvo skiriama „DigiFinEdu“ galimybių atskleidimui didinant mokinių įsitraukimą ir akademinius rezultatus. Apskritojo stalo diskusijų metu dalyviai dalijosi savo požiūriais ir gyrė programos veiksmingumą. Mokymai suteikė pedagogams priemonių ir naujų įžvalgų, kuriomis jie galės tobulinti mokymo metodiką klasėje.

.

Skip to content