Транснационални партньорски срещи

Първа среща

На 24-25 февруари 2022г. партньорите по DigiFinEdu се срещнаха в Raseiniai, Литва в сградата на координатора на проекта Raseiniai Šaltinis Pro-gymnasium.

Срещата беше отлична възможност за по-добро познаване на знанията, опита и укрепване на сътрудничеството. Партньорите обсъдиха общата цел и задачи на проекта, актуализираха разработения до момента материал и определиха сроковете за следващите дейности.

Място на провеждане: Raseiniai, Литва

Водеща организация: Raseiniai Šaltinis Pro-gymnasium

Период: 24-25.02.2022

2-ра среща по DigiFinEdu

На 11 и 12 юли 2022г. партньорите се срещнаха в Сесимбра, Португалия.

Срещата беше организирана от CREF и беше посветена на анализа на резултатите, получени по време на първата фаза от дейностите по проекта и дефинирането на следните дейности, свързани с разработването на втория резултат от проекта: R2 – Дидактически материал DigiFinEdu.

Резултатите от изследването, проведено през предходните месеци, предоставиха задълбочена информация относно нивата на финансова грамотност на ученици, учители и родители (FinLit) във всички страни партньори (Литва, България, Португалия, Холандия и Испания).

Срещата беше много полезна, благодарение на отдадеността и упоритата работа на партньорите, което ще гарантира успеха на проекта.

Място на провеждане: Sesimbra, Португалия

Водеща организация: CREF

Период: 11-12.07.2022

3-та среща

Тази транснационална среща ще бъде съсредоточена върху обсъждането на използването на резултатите, както и за постигане на съгласие относно окончателната оценка, устойчивостта и по-нататъшните идеи за продължаване на сътрудничеството и дейностите за сътрудничество. Също така, силен акцент ще бъде поставен върху окончателния доклад, който ще бъде представен след края на проекта.

Място на провеждане: The Hague, The Netherlands

Водеща организация: Youth Initiative Center

Период: 10.2023

Skip to content