Partneriai

Projekto koordinatorius Raseinių Šaltinio progimnazija

Raseinių Šaltinio progimnazijos tikslas – teikti ikimokyklinį, pradinį, pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ugdymą, ugdyti savarankišką, atsakingą žmogų, norintį ir galintį mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninių, pilietinių ir socialinių kultūrinių kompetencijų tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo pasaulyje, profesinei veiklai, kūrybiškam dalyvavimui šalies pilietiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime.

Šalis: Lietuva

Tinklapis: https://saltiniomokykla.lt/

Email: administracija@saltiniomokykla.lt

VšĮ „eMundus”

VšĮ „eMundus“ įkurta 2009 m., siekiant efektyvinti mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo veiklą švietimo ir informacinių bei komunikacijos technologijų naudojimą bei pritaikymą įvairiose srityse. Nuo 2012 m. pradžios vizija buvo papildyta labai svarbiu visuomenės raidai aspektu – kultūrinės ir sveikos gyvensenos skatinimu bei žaliosios veiklos ir socialinės atsakomybės ugdymu bei puoselėjimu. „eMundus“ misija – aktyviai skatinti žinių visuomenę, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su inovacijomis, IKT ir kultūros aspektais, sveika gyvensena, praktiniu jų pritaikymu švietime ir bendruomeninėje veikloje, siekiant užtikrinti bendradarbiavimo kokybę ir vienybę tarp skirtingų kartų ir skirtingoms socialinėms grupėms.

Šalis: Lietuva

Tinklapis: https://www.emundus.lt/

Email: info@emundus.eu

CuBuFo (Pilietinės visuomenės kultūrinio ir verslo potencialo plėtros fondas – PVKVPPF)

Pilietinės visuomenės kultūrinio ir verslo potencialo plėtros fondas (taip pat trumpai pavadintas CUBU fondas) yra NVO, kurianti, įgyvendinanti ir valdanti europinius projektus konsultuojanti kultūros, meno, turizmo, e-mokymosi ir neformalaus švietimo srityse, teikianti paramą kūrybiškam mokyklinio ugdymo vystymuisi, taip pat regionų plėtrai. PVKVPPF komanda taip pat teikia mokyklų administracijai, mažoms ir vidutinėms įmonėms, NVO ir vietos valdžios institucijoms ES projektų kūrimo/įgyvendinimo ir regioninės plėtros paslaugas bei mokymus.

Šalis: Bulgarija

Svetainė: http://cubufo.cubufoundation.com/

Email: cubufoundation@gmail.com

AKOE educació

AKOE yra įstaiga, kurią sudaro 9 kooperatyvinės mokyklos, kurios dalijasi pedagoginiais principais, valdymo sistemomis ir vertybėmis, aiškiai siekdamos tobulinti savo švietimo projektus. Jos narių valdymo sistema atitinka demokratinius principus. AKOE priklausančios mokyklos yra efektyvios profesionalios organizacijos. Grupės vertybes reprezentuoja Tarptautinio kooperatyvo aljanso apibrėžti bendradarbiavimo principai. AKOE gimė su manifestu dalyvauti ir remti organizacijas bendradarbiavimo ir švietimo pasaulyje, visų pirma atsižvelgiant į  jų geografiją. Juo siekiama būti atskaitos tašku, įrodytu novatoriškos patirties švietimo veiksmingumu ir efektyvumu.

Šalis: Ispanija

Svetainė: https://www.akoe.coop/

Email: informacio@akoe.org

CREF – Švietimo tyrimų ir mokymo centras

CREF – Švietimo išteklių ir mokymo centras yra viena iš svarbiausių Setubal regiono įstaigų ir apima visą Sesimbros departamentą. Tai privati ​​ne pelno siekianti švietimo įstaiga, teikianti švietimo pagalbą pagrindinių ir vidurinių mokyklų darbuotojams visame Sesimbros regione. CREF taip pat yra atsakinga už nuolatinį dirbančių ir nedirbančių suaugusiųjų bei mokytojų iš valstybinių ir privačių ikimokyklinių ir pradinių mokyklų mokymą, tiesiogiai susijusi su Sesimbros savivaldybe. Ši įstaiga taip pat siūlo informatikos paramą visoms ikimokyklinėms ir pradinėms mokykloms bei kontroliuoja jų internetinius puslapius ir Moodle platformas.

Šalis: Portugalija

Tinklapis: http://www.cref.pt/

Email: geral@cref.pt

Jaunimo iniciatyvų centras

Jaunimo iniciatyvų centras – Dominyko (20 m.) įkurta socialinė įmonė. Jaunimo iniciatyvų centras pradėjo savo veiklą Nyderlanduose ir tarptautiniu mastu kaip neformali jaunimo iniciatyvinė grupė. Jaunimo iniciatyvų centras remia ir įgalina jaunimą, ypač migrantų jaunimą, moteris, neįgalų jaunimą, kuris susiduria su diskriminacija, patyčiomis, jaunimą iš kaimo vietovių. Jų misija – įkvėpti jaunus žmones pasitikėti savimi, turėti savo nuomonę ir balsą, kurti aplinką mokymuisi ir atradimams, rasti naujų galimybių ir draugų visame pasaulyje, imtis svarbių visuomeninių pokyčių.

Šalis: Nyderlandai

Tinklapis: https://initiativesforyouth.eu/

Email: webmaster@example.com

Skip to content