Rezultatai

R1 – DigiFinEdu: Metodinė medžiaga

„R1 pateikia dabartinio „FinLit“ konteksto ataskaitą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Šie rezultatai pateikia dokumentų tyrimą apie FinLit mokymą partnerių šalyse ir ataskaitą apie mokytojų ir tėvų suvokimą bei žinias apie FinLit, vykdomas apklausas partnerių ir asocijuotose partnerių mokyklose.

Užbaigus dokumentų ir apklausos tyrimą, partneriai dirbs prie metodinės medžiagos kūrimo, kuri padės jiems kurti tolimesnius rezultatus.

Rezultatai:

1. Nacionalinės ataskaitos apie mokytojų ir tėvų požiūrį į FinLit

2. Nacionalinės ir tarptautinės analizės ataskaitos

3. Metodinė medžiaga (elektroninė knyga)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

R2 – DigiFinEdu: didaktinė medžiaga mokytojams ir tėvams

„DigiFinEDU“ didaktinę medžiagą sudaro ne mažiau kaip 10 modulių su pamokų planais, įskaitant instrukcijas mokytojams, įvairią medžiagą mokiniams (dalomąja medžiaga, lenteles, pratimus ir kt.), taip pat užsiėmimus, skirtus „FinLit“ mokymui namuose, kartu su tėvais ir jų vaikais.

Didaktinė medžiaga bus išbandyta tiek mokyklose, tiek namuose. Norėdami atlikti testavimą, partneriai mokys mokytojus, kaip pritaikyti DigiFinEDU metodiką ir medžiagą mokyklose. Pasibaigus mokymams medžiaga bus išbandyta partnerių ir asocijuotų partnerių mokyklose. Testavimą partneriai įvertins pateikdami klausimynus mokytojams ir mokiniams.

Rezultatai:

1. Didaktinė medžiaga ir pamokų planai

Button

2. Instrukcijos mokytojams ir tėvams

3. Testavimo vertinimo ataskaitos

R3 – „DigiFinEdu“: vizualinė novelė – mokomoji vaizdinė medžiaga

Žaidime mokiniai įtraukiami į įdomią istoriją, kurioje pateikiamos išgalvotos (bet tikroviškos) situacijos, susijusios su finansiniais sprendimais. Žaidimas suskirstytas į 12 epizodų, parengtų pagal R2 – didaktinės medžiagos modulių skaičių.
Žaidimas buvo išbandytas partnerių ir asocijuotų partnerių mokyklose, siekiant įvertinti jo veiksmingumą. Jis buvo naudojamas kartu su kitais projekto rezultatais. Partneriai nagrinėjo po vieną temą kiekvienoje istorijoje:

Istorijos pradedantiesiems

„Noriu nusipirkti dviratį“ – mokiniams pateikiama informacija apie tai, kas yra hipoteka ir kaip ji veikia.

„Kaip išlikti saugiam internete ir išvengti problemų“ – pateikiamas su kibernetiniu saugumu susijęs turinys.

„Pinigų dilema“ – istorija apie finansų ir etikos santykį.

„Kantrybės testas“ – istorija, susijusi su palūkanų normomis.

Istorijos pažengusiems

„Infliacijos problema“ – nagrinėjama infliacijos tema.

„Kelionė po finansų karalystę“ – paaiškinama, kas yra pinigai ir kokia jų vertė.

„Pasiek savo svajonę“ – pateikiami išmintingo pinigų leidimo įpročių pavyzdžiai ir praktika.

„Mokesčius moka visi“ – istorija, susijusi su gyventojų pajamų mokesčiu, pelno mokesčiu ir pridėtinės vertės mokesčiu.

„Noriu būti režisieriumi“ – istorija, susijusi su rinkodara.

Istorijos ekspertams

„Mano kooperatyvas“ – aptariamos įvairios temos, pavyzdžiui, lėšų rinkimo verslumas bei naudos ir sąnaudų santykis.

„Jaunasis verslininkas“ – mokiniai supažindinami su verslumo pagrindais.

„Noriu studijuoti kitame mieste“ – istorija, susijusi su nuomos mokesčiais.

Skip to content