R1 – DigiFinEdu: Metodinė medžiaga

Metodinėje medžiagoje aptariami įvairūs vaikų finansinio raštingumo (FinLit) aspektai DIGIFINEDU kontekste. Prieš rengiant šį rezultatą partneriai atliko dokumentų bei mokslinių straipsnių analizę bei apklausė tėvus/globėjus, mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus apie gerąją FinLit praktiką. Medžiagos pradžioje pabrėžiama finansinio raštingumo svarba ir pristatomas su finansiniu raštingumu susijęs turinys, toliau aptariamos tokios temos kaip regioniniai FinLit iššūkiai ir galimybės, FinLit vaikams, FinLit vaikams apibrėžimai ir rodikliai, FinLit testavimas. Jame sprendžiamas svarbus mokyklos bendruomenės įtraukimo į veiklą klausimas: Tėvų ir pedagogų vaidmuo, žaidybinimas ir skaitmeninis pasakojimas praktikuojant FinLit, įskaitant gerąją patirtį šalyse partnerėse. Medžiaga skirta ne tik partnerių institucijoms ir mokykloms, bet ir mokslininkams bei visiems besidomintiems vaikų finansinio raštingumo skatinimu.

Rezultatai:

1. Nacionalinės apklausų ataskaitos apie mokytojų ir tėvų požiūrį į FinLit

2. Nacionalinės ir tarptautinės analizės ataskaitos

3. Metodinė medžiaga (elektroninė knyga)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Skip to content