R3 – „DigiFinEdu“: vizualinė novelė

Žaidime mokiniai įtraukiami į įdomią istoriją, kurioje pateikiamos išgalvotos (bet tikroviškos) situacijos, susijusios su finansiniais sprendimais. Žaidimas suskirstytas į 12 epizodų, parengtų pagal R2 – didaktinės medžiagos modulių skaičių.
Žaidimas buvo išbandytas partnerių ir asocijuotų partnerių mokyklose, siekiant įvertinti jo veiksmingumą. Jis buvo naudojamas kartu su kitais projekto rezultatais. Partneriai nagrinėjo po vieną temą kiekvienoje istorijoje:

Istorijos pradedantiesiems

„Noriu nusipirkti dviratį“ – mokiniams pateikiama informacija apie tai, kas yra hipoteka ir kaip ji veikia.

„Kaip išlikti saugiam internete ir išvengti problemų“ – pateikiamas su kibernetiniu saugumu susijęs turinys.

„Pinigų dilema“ – istorija apie finansų ir etikos santykį.

„Kantrybės testas“ – istorija, susijusi su palūkanų normomis.

Istorijos pažengusiems

„Infliacijos problema“ – nagrinėjama infliacijos tema.

„Kelionė po finansų karalystę“ – paaiškinama, kas yra pinigai ir kokia jų vertė.

„Pasiek savo svajonę“ – pateikiami išmintingo pinigų leidimo įpročių pavyzdžiai ir praktika.

„Mokesčius moka visi“ – istorija, susijusi su gyventojų pajamų mokesčiu, pelno mokesčiu ir pridėtinės vertės mokesčiu.

„Noriu būti režisieriumi“ – istorija, susijusi su rinkodara.

Istorijos ekspertams

„Mano kooperatyvas“ – aptariamos įvairios temos, pavyzdžiui, lėšų rinkimo verslumas bei naudos ir sąnaudų santykis.

„Jaunasis verslininkas“ – mokiniai supažindinami su verslumo pagrindais.

„Noriu studijuoti kitame mieste“ – istorija, susijusi su nuomos mokesčiais.

Skip to content