Verspreiding

Verspreiding is een gepland proces gericht op het verstrekken van informatie over de kwaliteit, relevantie en effectiviteit van het DigiFinEDU-project. Daarom zullen de projectpartners een verspreidings- en een benuttingsstrategie ontwikkelen met de volgende kernpunten: verspreidingscampagnes, verspreiding via netwerken waarbij de partners betrokken zijn, publicaties en presentaties op conferenties, enz.
Ga naar de inhoud