Context

Uit grensoverschrijdende verslagen blijkt dat de EU-burgers gemiddeld over onvoldoende financiële basiskennis (FinLit) beschikken. In de EU-lidstaten varieert het FinLit-competentieniveau van 71% tot 13%.

(Europese Bankfederatie, 2020)

Dit vertaalt zich in onvoldoende kennis van financiële basisbegrippen, wat resulteert in slechte financiële strategieën en beslissingen, zoals:

  • Slechte toewijzing van levenslange middelen;
  • Weinig planning en besparing;
  • Gering bewustzijn in termen van leenbeslissingen;
  • Hoger risico op schulden.

Het onderwijzen van FinLit vanaf jonge leeftijd wordt van essentieel belang om de verspreiding van dergelijke ondoeltreffende en gevaarlijke gewoonten onder jongeren tegen te gaan. In veel EU-lidstaten wordt FinLit echter pas in het middelbaar onderwijs onderwezen. Bovendien zijn er weliswaar al nationale strategieën voor het onderricht in FinLit, maar deze strategieën laten vaak veel ruimte om te bepalen of en hoe dit onderwerp in de lessen wordt opgenomen, waardoor er een grote kloof tussen de EU-lidstaten ontstaat.

Helaas blijkt ook dat leraren onvoldoende competenties hebben voor FinLit, zoals blijkt uit verschillende self-efficacy studies (Harrison et al, 2019; De Moor en Verschetze, 2017).

Tot slot tonen verschillende onderzoeken duidelijk aan dat ouders een belangrijke rol spelen bij het bepalen van niet alleen de FinLit-competenties van hun kinderen, maar ook hun interesses, gedragingen en houdingen ten aanzien van geld. Uit een PISA-onderzoek uit 2018 blijkt een hogere vaardigheid in FinLit bij 15-jarige leerlingen die van hun ouders financiële verantwoordelijkheden hebben gekregen of onderwezen. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun zonen en dochter is van cruciaal belang om de doeltreffendheid van het schoolonderwijs te verbeteren.

Projectperiode: 01.02.2022 – 31.01.2024

Project ID: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000034366

Erasmus+ programma: KA220 – Samenwerkingspartnerschappen in het schoolonderwijs

Doelgroepen: Leraren basisonderwijs en voorgezet onderwijs, leerlingen, ouders

Belanghebbenden: Overheidsinstanties, onderwijsdeskundigen, onderzoekers, schoolpersoneel

Ga naar de inhoud