RESULTATEN

R1 – DigiFinEdu: Methodologisch materiaal

R1 zal verslag uitbrengen over de huidige context van FinLit op zowel nationaal als transnationaal niveau door de levering van een deskresearch over FinLit-onderwijs in de partnerlanden en een verslag over de perceptie en kennis van leerkrachten en ouders over FinLit door de afname van enquêtes in scholen van partners en geassocieerde partners.


Na voltooiing van het desk- en enquêteonderzoek zullen de partners werken aan de totstandkoming van het methodologisch materiaal, dat hen zal begeleiden bij de ontwikkeling van de daaropvolgende resultaten.

Uitgangen:

1. Nationale rapporten over de perceptie van FinLit door leerkrachten en ouders

2. Nationale en transnationale analyseverslagen

3. Methodologisch materiaal (e-book)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

R2 – DigiFinEdu: Didactisch materiaal voor leerkrachten en ouders

Het DigiFinEDU-didactisch materiaal zal bestaan uit ten minste 10 modules met lesplannen, waaronder instructies voor leraren, divers materiaal voor leerlingen (hand-outs, tabellen, oefeningen, enz.) en ook activiteiten voor het onderwijs van FinLit thuis, met ouders en hun kinderen. Het didactisch materiaal zal zowel op scholen als thuis worden getest.

Om de tests uit te voeren, zullen de partners leerkrachten opleiden over hoe zij de DigiFinEDU-methodologie en het materiaal op school kunnen toepassen. Na afloop van de opleiding wordt het materiaal getest in de scholen van de partners en de geassocieerde partners. De partners zullen de tests evalueren aan de hand van vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen.

Uitgangen:

Didactisch materiaal en lesplannen

Button

Instructies voor leerkrachten en ouders

Evaluatieverslagen van tests

R3 – DigiFinEdu: Visual Novel

In het spel worden de leerlingen betrokken bij een meeslepend verhaal met fictieve (maar realistische) situaties waarin financiële beslissingen een rol spelen. Het spel wordt verdeeld in ten minste 10 afleveringen, afhankelijk van het aantal in R2 gecreëerde modules.

Het spel zal intern door de partners en extern binnen de scholen van de partners en geassocieerde partners worden getest om de doeltreffendheid ervan te evalueren. Het zal worden gebruikt in een “blended format”, waarbij het wordt gebruikt in combinatie met het gecreëerde didactische materiaal.

Uitgangen:

1. DigiFinEdu Visual Novel

2. Interne en externe evaluatieverslagen

Ga naar de inhoud