RESULTATEN

R1 – DigiFinEdu: Methodologisch materiaal

R1 zal verslag uitbrengen over de huidige context van FinLit op zowel nationaal als transnationaal niveau door de levering van een deskresearch over FinLit-onderwijs in de partnerlanden en een verslag over de perceptie en kennis van leerkrachten en ouders over FinLit door de afname van enquêtes in scholen van partners en geassocieerde partners.


Na voltooiing van het desk- en enquêteonderzoek zullen de partners werken aan de totstandkoming van het methodologisch materiaal, dat hen zal begeleiden bij de ontwikkeling van de daaropvolgende resultaten.

Uitgangen:

1. Nationale rapporten over de perceptie van FinLit door leerkrachten en ouders

2. Nationale en transnationale analyseverslagen

3. Methodologisch materiaal (e-book)

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

R2 – DigiFinEdu: Didactisch materiaal voor leerkrachten en ouders

Het DigiFinEDU-didactisch materiaal zal bestaan uit ten minste 10 modules met lesplannen, waaronder instructies voor leraren, divers materiaal voor leerlingen (hand-outs, tabellen, oefeningen, enz.) en ook activiteiten voor het onderwijs van FinLit thuis, met ouders en hun kinderen. Het didactisch materiaal zal zowel op scholen als thuis worden getest.

Om de tests uit te voeren, zullen de partners leerkrachten opleiden over hoe zij de DigiFinEDU-methodologie en het materiaal op school kunnen toepassen. Na afloop van de opleiding wordt het materiaal getest in de scholen van de partners en de geassocieerde partners. De partners zullen de tests evalueren aan de hand van vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen.

Uitgangen:

Didactisch materiaal en lesplannen

Button

Instructies voor leerkrachten en ouders

Evaluatieverslagen van tests

R3 – DigiFinEdu: Visual Novel

In het spel worden leerlingen betrokken bij een meeslepend verhaal met fictieve (maar realistische) situaties waarin financiële beslissingen een rol spelen. Het spel is verdeeld in 12 afleveringen, overeenkomstig het aantal modules dat is gemaakt in R2 – Didactisch materiaal.
Het spel werd intern getest door de partners en extern binnen de scholen van de partners en geassocieerde partners om de werking te evalueren op doeltreffendheid. Het werd gebruikt in combinatie met de resultaten van het andere project. In het bijzonder behandelden de partners één onderwerp per verhaal als volgt:

1.Beginners Verhalen (tot. 4)

Ik wil maar mijn fiets, die leerlingen informatie geven over wat hypotheken zijn en hoe ze werken;

Hoe veilig online te blijven en problemen te vermijden, met informatie over cyberveiligheid;

Dilemma van geld, over de relatie tussen financiën en ethiek.
Geduldtest, gerelateerd aan rentetarieven
.

2.Verhalen op intermediair niveau (tot. 5)

Een inflatieprobleem, dat het onderwerp inflatie behandelt;

Reis door het koninkrijk van de financiën, waarin wordt uitgelegd wat geld is en wat het waard is.

Bereik je droom, met voorbeelden en voorbeelden van slimme bestedingsgewoonten.

Iedereen betaalt belasting, wat te maken heeft met inkomstenbelasting, winstbelasting en belasting op de toegevoegde waarde;

Ik wil filmmaker worden, gerelateerd aan marketing.

3.Expertverhalen (tot. 3)

Mijn coöperatie, waarin meerdere onderwerpen aan bod komen, zoals fondsenwervend ondernemerschap en kosten-batenverhouding.

Jonge ondernemer, die leerlingen de basisbeginselen van ondernemerschap bijbrengt;

Ik wil in een andere stad studeren, dat heeft te maken met huren.

Ga naar de inhoud