Partners

Projectcoördinator: Raseiniai Šaltinis Pro-gymnasium

Het doel van het Raseiniai Šaltinis Progymnasium is het verstrekken van kleuter-, basis-, onderwijs van het eerste deel van het basisonderwijsprogramma, het ontwikkelen van een onafhankelijke, verantwoordelijke persoon die bereid en in staat is om een leven lang te leren, zijn/haar vaardigheden te verbeteren, hem/haar te helpen persoonlijke, burgerlijke en sociaal-culturele competenties te verwerven. voor verder onderwijs, vestiging in de wereld van het werk, beroepsactiviteit, creatieve deelname aan het burgerlijke, culturele en sociale leven van het land.

Land: Litouwen

Website: https://saltiniomokykla.lt/

E-mail: administracija@saltiniomokykla.lt

VšĮ “eMundus”

De openbare instelling “eMundus” is in 2009 opgericht om onderzoek en uitvoering op het gebied van onderwijs en het gebruik en de aanpassing van informatie- en communicatietechnologieën op verschillende gebieden te stroomlijnen. Sinds begin 2012 is de visie aangevuld met zeer belangrijke aspecten voor de ontwikkeling van de samenleving – bevordering van cultuur en een gezonde levensstijl, evenals groene activiteiten en de ontwikkeling en bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De missie van eMundus is het actief bevorderen van de kennismaatschappij door het creëren en ontwikkelen van diensten met betrekking tot innovaties, ICT en culturele aspecten, een gezonde levensstijl en de praktische toepassing ervan in onderwijs en gemeenschapsactiviteiten, waarbij gestreefd wordt naar een goede samenwerking en eenheid tussen verschillende generaties en verschillende sociale groepen.

Land: Litouwen

Website: https://www.emundus.lt/

Email: info@emundus.eu

CuBuFo (Stichting voor de Ontwikkeling van het Culturele en Zakelijke Potentieel van de Civiele Maatschappij)

Stichting voor de ontwikkeling van het culturele en zakelijke potentieel van de burgermaatschappij (kortweg Stichting CUBU genoemd) is een NGO die Europese projecten ontwikkelt, uitvoert en beheert en advies verleent op het gebied van cultuur, kunst, toerisme, e-learning en niet-formeel onderwijs, steun voor de ontwikkeling van creatief schoolonderwijs, alsook regionale ontwikkeling. Het FDCBPCS-team biedt ook aan schoolbesturen, KMO’s, NGO’s en lokale autoriteiten diensten en opleidingen aan op het gebied van de ontwikkeling/implementatie van EU-projecten en regionale ontwikkeling.

Land: Bulgarije

Website: http://cubufo.cubufoundation.com/

Email: cubufoundation@gmail.com

AKOE educació

AKOE is een instelling die bestaat uit een groep van 9 coöperatieve scholen die pedagogische beginselen, beheerssystemen en waarden delen met een duidelijke wil om hun eigen onderwijsprojecten te verbeteren. De leden hebben beheerssystemen volgens democratische beginselen en zijn professionele organisaties met bewezen doeltreffendheid. De waarden van de groep worden vertegenwoordigd door de coöperatieve beginselen die zijn gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie. Akoe werd geboren met het manifest om deel te nemen en organisaties te ondersteunen in de wereld van samenwerking en onderwijs, in de eerste plaats op haar gebied van geografische actie en andere. Het wil een referentiepunt zijn voor vernieuwende ervaringen van bewezen doeltreffendheid en doelmatigheid in het onderwijs.

Land: Spanje

Website: https://www.akoe.coop/

Email: informacio@akoe.org

CREF – Centrum voor onderwijsonderzoek en -opleiding

Het CREF – Educational Resources and Training Centre is een van de belangrijkste instellingen van de regio Setúbal en bestrijkt het hele departement Sesimbra. Het is een particuliere onderwijsinstelling zonder winstoogmerk die onderwijsondersteuning biedt aan het personeel van de basis- en middelbare scholen in de hele regio Sesimbra. CREF is ook verantwoordelijk voor de bijscholing van werkende en niet-werkende volwassenen en de leraren van openbare en particuliere kleuter- en basisscholen, in rechtstreeks verband met de gemeente Sesimbra. Deze instelling biedt ook informatica-ondersteuning aan alle kleuter- en lagere scholen en heeft de hoofdcontrole over hun webpagina’s en moodle-platforms.

Land: Portugal

Website: http://www.cref.pt/

Email: geral@cref.pt

Centrum voor jongereninitiatieven

Youth Initiative Center is een sociale onderneming opgericht door Dominykas (20 jaar). Youth Initiative Center begint haar activiteiten in Nederland en internationaal als informele jongeren initiatiefgroep. Youth Initiative Center ondersteunt en empowered jongeren, in het bijzonder migrantenjongeren, vrouwen, gehandicapte jongeren die te maken hebben met discriminatie, pesten, jongeren uit landelijke gebieden. Onze missie is om jongeren te inspireren om zelfverzekerd te zijn, om hun eigen mening en stem te hebben, om een omgeving te creëren om te leren en te ontdekken, om nieuwe mogelijkheden en vrienden te vinden over de hele wereld, om belangrijke maatschappelijke veranderingen te maken.

Land: Nederland

Website: https://youthinitiativecenter.eu/

Email: youthgroupsafe@gmail.com

Ga naar de inhoud